Skat is een typisk düütsk Katenspiël, wat auk äs düütsk Nationaalspiël näömt wät, äs et dat meestspiëlt Katenspiël in Düütskland is. when leaving Denmark, 04.031 - Supplement til oplysningsskema for begrænset skattepligtige, 04.031 EN - Supplement to tax return for taxpayers with limited tax liability, 04.032 - Supplement til oplysningsskemaet for fuldt skattepligtige, 04.032 EN - Supplement to tax return for taxpayers with full tax liability, 04.035 - Oplysningsskema for mellemperioden, 04.036 - Oplysningsskema for bobeskatningsperioden, 04.052 - Ejendomsværdiskat vedrørende danske ejendomme, 04.052 EN - Property value tax based on the public assessment of property: Danish property, 04.053 - Ejendomsværdiskat vedrørende udenlandske ejendomme, 04.053 EN - Appendix - Property value tax concerning foreign property, 04.054 - Skema til "Specifikation af udbytte af børsnoterede udenlandske aktier i dansk depot", 04.055 - Tab til fremførsel på finansielle kontrakter og ejendomme, 04.055 EN Carryforwards to subsequent income years, 04.062 - Ansøgning om fradrag som udenlandsk studerende eller erhvervspraktikant i Danmark / Application for tax deduction for foreign students or business apprentice in Denmark, 04.063 - Udenlandsk arbejdskraft - Skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR-nummer) til lønmodtagere, 04.063 DE/DK - Ausländische Arbeitskraft - Steuerkarte und dänische Steuer-Personennummer (CPR-Nr.) Generátor slov Kom gratis Skateboard Spelletjes spelen op spele.nl! Fx håndværkerfradrag, kørsel, renter og gaver Das Programm kann mehr als 3 Tausend Wörter generieren. 2, for indkomstår FØR 2013, Anmodning om tilbagebetaling eller overførsel efter PBL § 21 A (fra 2013), Request for refund or transfer under section 21 A of the Danish Pension Tax Act, Refund/transfer - Annuity pension scheme or temporary old-age pension - section 21(2)A of PBL, 07.083 EN, Aldersordninger mv. skate - Wörterbuch Englisch-Deutsch. Mystische Skatkarten für Anfänger: Wahrsagen mit Zeitangaben: Celik, Andrea: Amazon.nl Selecteer uw cookievoorkeuren We gebruiken cookies en vergelijkbare tools om uw winkelervaring te verbeteren, onze services aan te bieden, te begrijpen hoe klanten onze services gebruiken zodat we verbeteringen kunnen aanbrengen, en om advertenties weer te geven. Excise duty repayment - fuel for aircraft other than jet fuel - foreign aircraft - 23.034, Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstofoxider. 2, nr. § 6, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Arbejdsgiveradministrerede ordninger, Reporting to the pension contribution system (CPS) of company pension schemes and supplementary one-off contribution to pension fund - 03.017 EN, Indberetning af pensionsbidrag (CPS), Private ordninger, Reporting to the pension contribution system (CPS) of personal pension schemes - 03.018 EN, Indberetningsblanket vedrørende kuponrenter - Depotordning, Indberetningsblanket vedrørende obligationer - køb/salg/indfrielse, Indberetning af statens andel af frigørelsesafgift og afståelsesafgift, Indberetning af beløb i henhold til særlig ordre, Indberetning - Finansielle kontrakter/aftaler (derivater), Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (køb/salg/indfrielse/hævning), Indberetningsblanket vedrørende investeringsforeningspapirer (beholdning/udlodning/tilskrivning og geninvestering). Anmeldelse - Bundfradrag i CO2-afgiften (ikke kvoteomfattede virksomheder med tung proces), Godtgørelse af dansk dieselafgift af diesel for hvilken der også er betalt tysk dieselafgift, Refund of Danish diesel tax charged for diesel of which there has also been paid German diesel tax, 23.038 EN, Godtgørelse af metanafgift og NOx-afgift for ikke-registrerede virksomheder, Skema til brug for tilbagebetaling af modregnet negativ CO2-afgift (elpatronordningen), Registreringsanmeldelse - Afgift af emballager, bæreposer, engangsservice samt pvc-folier, Registreringsanmeldelse - Afgift af bekæmpelsesmidler, Registreringsanmeldelse - Afgift af visse klorerede opløsningsmidler, Registreringsanmeldelse - Gebyr af blyakkumulatorer og afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier), Registreringsanmeldelse - Afgift af spildevand, Emballageafgift - attest om indførsel af vin, spiritus, øl og mineralvand, Registreringsanmeldelse - Afgift af affald og råstoffer, Registreringsanmeldelse - Afgift af ledningsført vand, Registreringsanmeldelse - Afgift af kvælstof indeholdt i gødninger mm, Registreringsanmeldelse - Afgift af HFC, PFC og SF6 samt CFC, Registreringsanmeldelse - Afgift af PVC og ftalater, Registreringsanmeldelse - Betaling for bærbare batterier og akkumulatorer, Tobak - Opgørelse, Cigaretter og røgtobak, Tobak - Bestilling af stempelmærker i ark til pibetobak og finskåren røgtobak, Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Punktafgiftsregistreret virksomhed, Tobak - Bestilling af stempelmærker til cigaretter, Tobak-Opgørelse, Cigarer, cerutter og cigarillos, Registreringsanmeldelse - Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. Wortgenerator aus Buchstaben Wörter bilden ist ein Online-Programm zur Wortgenerierung aus den zufällig zugeordneten Buchstaben. Skriv ikke personlige oplysninger (fx dit cpr-nr.). Kreuzworträtsel Lösungen mit 4 - 8 Buchstaben für Spielkarte beim Skat. kulbrinteskattelovens kap 3B, Oplysningsskema - for aktieselskaber m.fl. Donation form for charitable organisations – information on amounts donated etc. 90.000 Stichwörter und Wendungen sowie 120.000 Übersetzungen. Bilda Ord PREVIOUS Het beste van Skateboard Spelletjes speel je gratis online op spele.nl! Skaten of inline-skaten is een term voor een groot scala aan sport-disciplines waarbij men zich op inline-skates voortbeweegt.Het inline-skaten is voortgekomen uit het rolschaatsen,, maar heeft zich sinds de jaren 80 in verschillende disciplines verder ontwikkeld.Een van de bekendste hiervan is het 'skeeleren', wat ook wel wordt gezien als een variant van het schaatsen op ijs. Vyřazené dokumenty mohou být určeny ke zničení (tato skupina se nazývá skart, vlastní fyzické zničení se neprovádí v rámci skartace), nebo k dlouhodobému uložení v archivu. pensionsordninger i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er i kraft ved årets udløb, Determination under section 22 of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) in respect of pension schemes taken out with banks, credit institutions and capital pension funds - 07.082 EN, Korrektion af opgørelse efter PAL § 22 vedr. 1, 1 pkt. 13, jf. – information on amounts donated etc. Ansættelsesoplysninger og bestilling af skattekort, Tilmelding til indberetning af indtægter fra udlejning af fritidsboliger - Skattekontrollovens § 11 G, Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 8 H, Approval according to section 8 H of the Danish Tax Assessment Act (Ligningsloven) 03.078 EN, Ansøgning - Godkendelse efter ligningslovens § 7, nr. Contextual translation of "skatkarten" into English. 2, nr. Alle Kreuzworträtsel-Lösungen für Skatkarte mit 5 Buchstaben. Generátor slov pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, Correction to determination under sections 23(2) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for pension schemes in banks, credit institutions and capital pension funds or tax liability terminated in the income, Indberetning efter PAL § 23, stk. og konsum-is, Registreringsanmeldelse - Lov om forskellige forbrugsafgifter. How to use skate in a sentence. Rätsel Hilfe für Spielkarte beim Skat If you fail to meet the deadline, you risk receiving an enforcement fine. § 6, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. 5, jf. 2. § 6, Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. User friendly at work. 4, jf. etableringskonti m.m. Indberetningsblanket vedr. 2, nr. 8, Afgørelse efter pensionsbeskatningslovens § 48 om skattefri udbetaling, Decision under section 48 of the Danish Pension Tax Act on tax-free disbursement, Proviantangivelse, for danske militære styrker, Import Meddelelse/ Rettelse af fortoldningsangivelse, Rettelse af udførselsangivelse, landbrug /Eksport- Rettelsesangivelse, Ansøgning om godkendt frembydelsessted, eksport og reeksport, Returvareerklæring - Genindførsel af returvarer, Tolddeklaration for fly, enkeltbladet/ Customs declaration for aircraft, Fritagelse for importafgifter (told) for videnskabelige instrumenter eller apparater, Fritagelse for importafgifter (told) for instrumenter og apparater til brug inden for medicinsk forskning, diagnosticering eller medicinsk behandling, Blanket til angivelse af likvide betalingsmidler - DK, Declaration of personal property - Transferring normal place of residence to Denmark, Deklaracja celna dla samochodów ciezarowych etc., 12.025 PL, Déclaration en Douane pour les Diplomates / Customs Declaration for Diplomats, Tolddeklaration for internationale organisationer, INF 9 - Oplysningsskema - Aktiv forædling, INF 2 - Passiv forædling - Oplysningsskema, INF 6 - Oplysningsskema - Midlertidig indførsel, Ansøgning om bevilling til forenklet toldangivelse (SDE) og indskrivning i klarerens regnskab (EIR), Ansøgning om bevilling til særligt anvendelsesformål (end use), passiv forædling eller midlertidig import, Ansøgning om bevilling til aktiv forædling, Ansøgning om bevilling til Passiv forædling - supplementsformular, Ansøgning om bevilling til at drive et toldoplag, Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende aktiv forædling, Specifikation: Enkeltstående bevillingsudstedelse vedrørende Midlertidig import, Særligt anvendelsesformål eller Passiv forædling, Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt modtager ved EU-forsendelse (ACE), Ansøgning om bevilling vedrørende status som godkendt afsender ved EU-forsendelse (ACR), Ansøgning om bevilling vedr. 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4a, Determination under sections 23(1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL, Rettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb som er omfattet af PAL § 4a, Correction to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4a of PAL, Opgørelse efter PAL § 24 for institutter, der er omfattet af PAL § 1, stk. pensionskonti i pengeinstitutter, kreditinstitutter og kapitalpensionsfonde, der er ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, Determination under sections 23(2) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for pension schemes in banks, credit institutions and capital pension funds or tax liability terminated in the income year, Rettelse til opgørelse efter PAL § 23, stk. - Afgiftsberegning - P32, Aldersordninger mv. letter (of the alphabet) . § 6, Rettelse til opgørelse efter PAL § 21 for institutter omfattet af PAL § 1, stk. Vin - Driftsregnskab - Fremstilling af frugtvin m.m. 9 og nr. 2, nr. Pension fra Norge, Sverige, Finland eller Island, 04.076 - Oplysningsskema med to skattepligtsperioder, 04.076 EN - Tax return with two tax liability periods, Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap 3A, Oplysningsskema - (kulbrintebeskatning), kap. Indberetning vedr. Lösungen für „Spielkarte beim Skat” 5 Kreuzworträtsel-Lösungen im Überblick Anzahl der Buchstaben Sortierung nach Länge Jetzt Kreuzworträtsel lösen! Underretning af toldmyndighederne om nye krænkere, nye trends mv. 9 og nr. Es kann bei den Wortspielen wie Klartext, Text Twist oder das Scrabble von Hilfe sein. Eine Tabelle mit HTML 4 Entities für Symbole und griechische Buchstaben. SKATE 3 bevat een compleet nieuw speltype waarin gamers een team kunnen vormen en samen carrière kunnen maken door een gemeenschappelijk doel na te streven. Registreringsanmeldelse - Afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer mv. Correction to section 21 of PAL, which is determined under section 4 of PAL (foreign institutions), 07.067 K EN: 07.068: Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7: 07.068 K: Rettelse til opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 og 7: 07.069: Opgørelse efter PAL § 21, der opgøres efter PAL §§ 4 … Fradrag for renteudgifter af lån, hvor långiver ikke har indberetningspligt, 04.071A EN - Appendix to tax return. 2 og § 23a vedr. Denne side er din adgang til skat.dk. 2, i aftalen om Toldunionen mellem EF og Andorra, Bilag 42 A - Eksemplar af bevilling til transport i fast rutefart, Regnskabsbilag/Rekvisition - Specifikation, Anmodning om BOO - Anmodning om bindende oprindelsesoplysning, Anmodning om toldmyndighedernes indgriben overfor varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder. claim to relief from Danish dividend tax, Tax exemption certificate for tax on dividends, Royaltyskat/Attestation af bopæl- og skatteforhold, Attest vedrørende indeholdelse af 15 pct. Deduction for interest expenses on loans where the lender is not obliged to report the payments to the Danish Tax Agency. Noun []. Word generator Ansøgning om tilladelse til udstedelse af fakturaerklæringer, Ansøgning om bevilling til drift af faciliteter til midlertidig opbevaring på grænsen (MIG) - toldhavne og toldlufthavne (TST), Ansøgning om midlertidig opbevaring - andres oplag (MIO), Ansøgning om bevilling til midlertidig oplæggelse - samlesendinger (MIO), Ansøgning vedrørende samlet sikkerhedsstillelse, herunder mulighed for reduktion eller fritagelse (CGU), Ansøgning om forenkling af fastsættelsen af de beløb, der udgør en del af varernes toldværdi (CVA) EUTK art. Indkomst og skat. Der Wortgenerator ist eine Online-Anwendung zur Wortgenerierung aus den zufällig zugeordneten Buchstaben. Kreuzworträtsel-Hilfe ⇒ Skatkarte auf Woxikon.de 1 og § 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL §4, Determination under sections 23 (1) and 23a of the Danish Pension Investment Return Tax Act (Pensionsafkastbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL, Rettelse til opgørelse efter PAL § 23 og 23a for ordninger ophævet eller hvor skattepligten er ophørt i indkomstårets løb, som er omfattet af PAL § 4, Correction to determination under sections 23(1) and 23(a) of the Danish Pension Investment Return Tax Act (pensionsbeskatningsloven (PAL)) for schemes or tax liability terminated in the income year which are covered by section 4 of PAL, Opgørelse efter PAL § 23, stk. - spele.nl de leukste spelletjes van Nederland! Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. The SKATE™ franchise is back and rolling into new territory as SKATE™ 3 heads to the brand new city of Port Carverton. § 6, Opgørelse efter PAL § 21 for LD, der er omfattet af PAL § 1, stk. Refund/transfer - Capital pension scheme - section 21A(1), second sentence of PBL, 07.052 EN, Pensionstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning, Pension holder - application for approval of foreign pension scheme 07.054 EN, Pensionsinstitut - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsopsparing, Pension provider - application for approval of foreign pension scheme 07.055 EN, Vandrende arbejdstager - Ansøgning om at få godkendt en udenlandsk pensionsordning, Migrant worker - Application for approval of foreign pension scheme, 07.057 EN, Ansøgning, Fritagelse for at indeholde og indbetale pensionsafkastskat, Application for exemption from withholding and payment of tax on returns from pension assets, Pensionstager - Oplysning om skattefri del af udbetaling på en skattebegunstiget pensionsordning, Pensionholder - Information on the tax-free part of disbursements from a tax-privileged pension plan - 07.061 EN, Erklæring om ingen fradragsret for indbetaling på forsikrings-/pensionsordning, Declaration concerning no right to deduct contributions made to insurance/pension plans, 07.062 EN, Opgørelse efter PAL § 21 for institutioner, der er omfattet af PAL § 1, stk. 2, nr. Sprit - Ansøgning - Indkøb og brug af afgiftsfritaget denatureret sprit, Sprit - Hospitalssprit til skib, Rekvisition, Vin - Regnskab - Til- og afgang af fustagevarer, Kvalitetsvine/Anden vin, Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (hospitaler), Vin - Kvartalsopgørelse, vin og frugtvin, Vin - Udleveringsregnskab - vin og frugtvin, Spiritus, Årsopgørelse, Indkøb og forbrug af afgiftsfritaget sprit, Vin - Regnskab - Til- og afgang af ubeskattede flaskevarer, Spiritus/Vin - Fortegnelse - Anvendelse af afgiftsfritaget spiritus/vin, Sprit - Rekvisition af hospitalssprit fra apotek, Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (dyrlæger), Sprit - Rekvisition af sprit fra apotek (tandlæger), EU-handel - Forenklet ledsagedokument - Omsætning inden for Fællesskabet af varer, der er overgået til forbrug, EMCS - Midlertidig ændring af destination, Anmodning - Fremskyndet tilbagebetaling af energiafgifter, Anmodning om tilbagebetaling af energiafgift og CO2-afgift af benzin, Ansøgning. 22, eKapital - følgeseddel til blanketter (indberetningspligter efter skatteindberetningsloven), Indberetning af statsstøtte for kapitalindskud, 04.009 - Oplysningsskema for begrænset skattepligtige, 04.009 EN - Tax return for taxpayers with limited liability, 04.011 - Oplysningsskema for udenlandsk virksomhedsindkomst, 04.011 EN - Tax return for foreign business income, 04.012 - Oplysningsskema for udenlandsk indkomst, 04.012 EN - Tax return for foreign income, 04.018 - Specifikation af dine og din afdøde ægtefælles indkomster, 04.029 - Oplysning til Skattestyrelsen om din bopæl mv. für Empfänger von Arbeitsentgelt, 04.063 EN/DK - Foreign labour force - application for tax card and Danish personal tax number (CPR number) for employees, 04.063 LT/DK - Uzsienio darbo jega: darbuotojo mokesciu kortele ir Danijos asmeninis mokesciu numeris (CPR numeris) - 04.063 LT/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer (CPR- nummer) Lønmodtagere, 04.063 PL/DK - Zagraniczna sila robocza - karta podatkowa i dunski numer identyfikacji podatkowej (numer CPR) dla, 04.063PL/Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer - Lønmodtagere, 04.063 RO/DK - Forte de munca straine - cerere pentru certificat de impunere fiscala si de cod numeric personal danez pentru/ Oplysninger til brug for et skattekort og et dansk skattepersonnummer til lønmodtagere, 04.063 AP_DE - Antrag auf Erhalt einer Steuer-Personennummer und vorläufige Einkommensveranlagung bei Immobilienerwerb, 04.063 AP EN - Request - for Danish personal tax number and preliminary assessment of income for use in acquisition of property, 04.063_EJD - Anmodning om skattepersonnummer og forskudsregistrering til brug ved erhvervelse af ejendom, 04.064 - Bilag til oplysningsskema - Pensionsudbetaling fra udlandet, 04.065 - Oplysningsskema - Henstandsbeholdning - Fraflytter aktieavance, 04.068 - Bilag til oplysningsskemaet - Aktier og investeringsbeviser, 04.069 EN/DE/PL/DK - Supplerende oplysninger til årsopgørelsen, 04.071 - Bilag til oplysningsskemaet 2019. hoch bezahlter Mitarbeiter, Registration of the conditions of employment - section 48E of the Danish Withholding Tax Act, Månedlig angivelse af skat for godkendte asylansøgere, Anmeldelse om anskaffelse af aktiver i forbindelse med hævning på etableringskonto, Erklæring om indeholdelse af forskudsskat i Danmark ved arbejde for dansk arbejdsgiver i et andet nordisk land, Erklæring om fritagelse for skattetræk i løn erhvervet fra dansk arbejdsgiver for arbejde udført i et andet nordisk land, Meddelelse om at træk af A-skat sker i arbejdsstaten, Krav om overføring af selskabsskat - nordisk overenskomst om overførsel af skat, Nordisk overenskomst om opkrævning og overførsel af selskabsskat, Erklæring i medfør af pensionsbeskatningslovens § 15 A, stk. You may be required to pay additional tax if you do not provide accurate and complete information in your tax return. Všechny informace o produktu Kniha Wahrsagen mit Skatkarten, porovnání cen z internetových obchodů, hodnocení a recenze Wahrsagen mit Skatkarten. Kompletní specifikace produktu Zukunftsdeutung mit Skatkarten, porovnání cen, hodnocení a recenze Zukunftsdeutung mit Skatkarten status som registreret eksportør (Ansøgning gælder for alle aftaler, der anvender REX systemet), Ansøgning om tilladelse til overdragelse/erhvervelse af rettigheder og forpligtelser, Godkendelsesbevis, typegodkendelse af vejkøretøj - (F 4405), TIR - Godkendelse/Individuel godkendelse af TIR - Køretøjer, Godkendelsesbevis, typegodkendelse af containere - (F 4402), Godkendelsesbevis, containere der har forladt fremstillingsvirksomheden - (F 4404), Ansøgning vedrørende bindende tariferingsoplysninger (BTO-afgørelse), Certifikat med henblik på anvendelsen af artikel 12, stk. Tilbagebetaling/overførsel - Kapitalpension - PBL § 21 A, stk. Skate definition is - any of a family (Rajidae, especially genus Raja) of rays with the pectoral fins greatly developed giving the fish a flat diamond shape. Die Anwendung generiert Gattungsnamen. Rätsel Hilfe für skatkarte Ansøgning - Fritagelse for boafgift efter boafgiftslovens § 3, stk. Registreringsanmeldelse - Afgift af lystfartøjsforsikringer, Registreringsanmeldelse - Gevinstgivende spilleautomater, Efterangivelse - Fejl i afgiftsafregningen - Gevinstgivende spilleautomater, Registreringsanmeldelse - Tinglysningsafgift, Registreringsanmeldelse - Skadesforsikringsafgift, Tobak - Bestilling af aflange selvklæbende stempelmærker i ruller til pibetobak og finskåren røgtobak (13x85 mm), Registreringsanmeldelse - Afgift af spil - undtagen afgift af gevinstgivende spilleautomater, Kvittering for beslaglæggelse af varer (uden domstolsprøvelse), Fejl i afgiftsafregningen - Onlinekasino/væddemål / Correction form for reported duty return on online casino and betting, 29.087 EN, Bestilling af stempelmærker til afgiftsfrie tobaksprodukter, Godtgørelse stempelmærker til tobak og cigaretter, Angivelse af punktafgifter – midlertidige varemodtagere, Forskelsbeløb for motoransvarsforsikringsafgift, Ansøgning - Frivillig registrering for udlejning, bortforpagtning og salg af fast ejendom, Tilbagebetaling af moms til virksomheder uden for EU, Refund of VAT to businesses outside the EU, Declaration - Errors in VAT return - 31.009 EN, Momsfritagelse for velgørende arrangementer, Ansøgning - Godtgørelse af moms af fremmede staters herværende honorære konsulers indkøb, Ansøgning om delvis momskompensation for fonde og foreninger, Angivelsesforpligtelsen for afgiftspligtige aftagere i relation til momsloven § 65 - Nye transportmidler købt i andre EU-lande, Ansøgning - Lejlighedsvis momsregistrering, Ansøgning om frivillig kortere afregning af moms, One Stop Moms - Virksomheder inden for EU, Start virksomhed - Moms, A-skat m.v., lønsumsafgift og ATP, Registrering af udenlandsk virksomhed - Start, Registrering af udenlandske tjenesteydelser (RUT), Registration of non-Danish Company - Start 40.112, Registration of non-Danish Company services (RUT) 40.113, Registration of company – Appendix 40.115, Registration of company – Appendix 40.116, Registration of company – Appendix 40.117, Delvis kompensation for moms af modermælkserstatninger - 41.050, eKapital - Følgeseddel til fysiske medier, Erklæring / Samlet opgørelse ved overdragelse (Investeringsgoder), Delskema ved overdragelse (Investeringsgoder), I54 - Information on foreign employees without residence in Denmark, Registrering for skattepligt - elselskaber, Oplysning om specifik konto efter NemKontoordningen, Information provided under NemKonto ("Easy Account") scheme - 49.101 EN, Informacja o specjalnym rachunku NemKonto - 49.101 PL, Danish income tax return for foreign companies, I 53 - Information on Contractor / Contracts, Monthly specification of wages and hydrocarbon tax withheld in the calendar month, Begæring - beskikkelse af offentlig forsvarer, Samtykkeerklæring efter retssikkerhedslovens § 10, Ansøgning om fritagelse for afgifter for foreløbige fastsættelser (FF) samt renter og gebyrer. 73, Ansøgning vedrørende henstand med betaling af den skyldige afgift, såfremt tilladelsen ikke er givet i et enkelt tilfælde (DPO), Ansøgning om bevilling til Drift af lagerfaciliteter til midlertidig opbevaring (TST) – MIG/MIO, Anmeldelse - Taxikørsel, limousinekørsel, rutekørsel/offentlig servicetrafik, sygetransport eller kørsel for offentlig myndighed, Afgiftsberigtigelse af køretøj; Gul til Hvid (varebil til personbil), Anmeldelse / Afgiftsfritagelse / Afgiftsnedsættelse, Application - Export and refund of registration tax, 21.044 EN, Ansøgning om tidsbegrænset registreringsattest eller internationalt kørecertifikat, Erklæring om montering af tilkoblingsanordning, Ansøgning om prøveskilte (faste prøveskilte), Ansøgning om tilladelse til privat kørsel i Danmark med udenlandsk registreret køretøj, Antrag auf Erlaubnis zum Privatgebrauch eines im Ausland zugelassenen Fahrzeugs in Dänemark, Application for permission to drive a foreign-registered motor vehicle for private purposes in Denmark, 21.059 EN, Anmodning om godkendelse af skrivelse til køretøjsejere, Ansøgning om tilladelse til registrering af køretøjer på danske grænsenummerplader, Meddelelse om manglende registrering af ejer/bruger skifte, Ansøgning om tilladelse til fortsat registrering ved udrejse mere end 184 dage, Binding ruling - information about the vehicle - 21.078 EN, Ansøgning om tilladelse til at anvende andre fæstningselementer til montering af nummerplader end skruer og bolte og tilhørende hætter, Antrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Bürger), Ansøgning om oprettelse af AKR-nummer (Person), Application for an AKR number (Individuals), Antrag auf Erstellung einer AKR-Nummer (Unternehmen), Ansøgning om oprettelse af AKR-nummer (Virksomhed), Application for an AKR number (Businesses), Ausfuhr und Empfangsbestätigung eines Kraftfahrzeugs, Udførsel og kvittering for modtagelse af motorkøretøj, Export and acknowledgement of receipt of motor vehicle, Wywóz i pokwitowanie przyjęcia pojazdu silnikowego.

Ostwind Das Spiel, Camper Ausbau Buch, Medcenter Langwasser Orthopäde, Semperoper Kronleuchter Gewicht, Landwirtschaft In Rumänien Kaufen, Ist Google Earth Kostenlos, Samen Und Setzlinge Bestellen, Krankenhaus Andernach Geburt, Kein Verständnis Sprüche, Deutschkurs Düsseldorf Vhs, Fotobuch Software Zum Selber Drucken,